بدان امیر که این عرب دروغ می گوید ___ بدان امیر هانی دروغ می گوید ____ بس کن مکن زیاده از این گفتگوهانی   ترا بی سبب نخواندم برای مهمانی   نمی گذارم از اینجا قدم تو برداری   که مسلم و پسرانش به من تو بسپاری ___ خدا کند سیه رویت ایا غدار  آخر چه دشمنی است که داری به عترت اطهار  ___  ببر جلاد ورا بر سر دارالعماره   بزن جسم شریفش بر قناره  ___ به سوی دار روان شو هانی نو از بیداد   نگفتمت که درشتی مکن به ابن زیاد ____ خدا یارب بماندم در چنگ اعدا   مسلم چه سازد آخر به فردا ___ مسلم چه سازد این ماجرا را   بر که سپارد این طفلها را  ___ مولای مظلومم حسین جان  ابی عبدالله  آقا حسین جان  کوفه میایی  آخر  کوفه ندارد شرم و حیایی ___ آقا حسین جان بنگر به حالم   در دست کوفی بنگر دچارم ___ (مصرع هانی و اشعث) ای ستمگر بگو گناهم چیست   هانی جز جفا بهر تو علاجی نیست   چوب کین از چه می زنی یر من   بی سبب نیستم ترا دشمن   یا حسین علی برس دادم   هانی ده ز مسلم خبر نما شادم   محمد اشعث آخر من ندارم خبر از مسلم زار   سر تو بشکنم به خواری خوار  __  آن کس که ترا شناخت جان را چه کند   فرزند و عیال و خانمان را چه کند   روم ز شوق کنون جانب رسول الله   أقول و أشهد و أن لا إله إلا الله محمد است رسول و علی ولی الله ___ برون برو تو ز مجلس ترا شهید کنم   ترا ز جان گرانمایه نا امید کنم ___  ایا محمد آزاده زاده هانی   رسیده تازه عزایت مگر نمی دانی   به راه آل علی خاک تیره شد به سرت   سر تو باد سلامت که کشته شد پدرت ___ (محمد هانی) یتیمی درد بی درمان یتیمی   یتیمی خواری دوران یتیمی  الهی طفل بی بابا نباشد  اگر باشد در این دنیا نباشد ___  آقا زاده هانی  نور دیده  چرا مانند بچه هایی که بابا ندارند  داری گریه میکنی   ای محمد گو به من گریان و نالانی چرا   چون سحاب از دیده گانت اشک ریزانی چرا ___ شوم فدای تو آقا مگر نمی دانی   سر تو باد سلامت  که کشته شد هانی ___ انا لله و انا الیه راجعون  محمد هانی حالا گریه کن  حق داری آقا زاده شد شام غریبان و غریبانه بگریم   مهمانم و بر صاحب این خانه بگریم    یک شهر پر از دشمن و یک دوست ندارم   به حال خود و حال دو دردانه بگریم  دادبیداد خدا بنالم ___  محمد من به قربان سر تو   فدای آن دل پر حسرت تو  محمد گر پدر رفت از سر تو  بود مادر پرستار سر تو   ولی طفلان من مادر ندارند   به شهر کوفه غمخواری ندارند ___ آه آه از داغ هانی آه آه  نیست مثلش در زمانی آه آه  خطاب من به شما ای قبیله هانی   کشید تیغ از برای خون خواهی   به خون هانی مظلوم مرا کنید امداد   کشید تیغ برآرید دمار ابن زیاد ___ مسلم چه سازد این ماجرا را  این ماجرا را این ماجرا را   بر که سپارد این طفلها را این طفلها را این طفلها را ____ خورجین اسبم پر نامه باشد پرنامه باشد پرنامه باشد   باید زد آتش آن نامه را آن نامه ها را آن نامه ها را ___ ای وا مصیبت از غم مرگ تو ای هانی  ای هانی ای هانی ای مونس جانی   آغشته در خون شد خداوندا تن هانی  ای هانی ای هانی  ای مونس جانی ___ ای کوفیانی که به من بیعت ز جان کردید   حق را رضا کردید   گر نشکنید عهد مرا   حق از شما راضی   زین کرده ماضی  ای هانی ای هانی  ای مونس جانی  ___ ای کاش من یک شب ترا مهمان نمی گشتم  حیران نمی گشتم  در کوچه می خوابیدم و ویلان نمی گشتم   حیران نمی گشتم   ای هانی ای هانی ای مونس جانی ___ قصر عبیدالله را باید خراب آرم  بر روی آب آرم   من میکنم این کوفه را دریای ظلمانی   ای هانی ای هانی ای مونس جانی ___ گلدم دیار غربت  ای هانی ای هانی  دوژدم بلا و محنة ای هانی ای هانی   ای مونس جانی   شما یاورانم به صوت جلیل  کشید از جگر نعره یا علی ___ (محمد اشعث) خبر دار کوفی که مسلم رسید  به کف تیغ چون صبح صادق دمید  مسازید بر کشتن وی درنگ نوازید از هر طرف طبل جنگ ___ (ابن زیاد) سبب ز چیست که آشوب جنگ می آید  صدای غرش شیپور جنگ می آید  __  بدان امیر به خون مکرم هانی خلایق اند به شورش مگر نمی دانی  نموده دست به شمشیر مسلم ابن عقیل  تمام مردم کوفه شدند خوار و ذلیل ___ برو محمد اشعث این زمان به استعجال  به بام قصر بگو با مبارزان جدال  همین دم است که لشگر ز شام می آید  برای قتل شما خاص و عام می آید  شما ز مسلم و اولاد او کناره کنید  ترحمی بر خود و اهل بیت بیچاره کنید ___ بر سر مسلم ایا گروه پلید  همگی یکباره گی هجوم آرید___ هر که باشد شیعه خاص حسین  برکشد از دل صدای یا حسین ___ الله اکبر  الله اکبر ___ گذشت وقت جدال رسید وقت نماز   کنم رو به درگه معبود بی نیاز __ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ___ دهند شهاده همه عضو جمله اعضا  که نیست خالقی غیر از خدای بی همتا ____ اشهد ان محمدا رسول الله   اشهد ان محمدا رسول الله  ___ ز امتان تو فریاد یا رسول الله  از این گروه دغا داد یا حبیب الله ___ سمیعا سامعا الله اکبر  قدیما قائما الله اکبر  أعجلوا بالصلاة قبل از موت  أعجلو بالصلاة قبل از فوت ___