ایا گروه که کرده اید بیعت مسلم  ستاده اید تمامی به خدمت مسلم  شما ز مسلم و اولاد او کناره کنید  ترحمی بر خود و طفل شیرخواره کنید  همین دم است که لشگر ز شام می آید  برای قتل شما خاص و عام می آید ___ السلام علیک یا ابا عبدالله  السلام علیک یبن رسول الله  و یبن فاطمة الزهرا حسین جانم  شیعیان آرزوی آن دارند  بر درت روی مغفرت مالند  بطلب شیعیان گریان را  بر درت خیل غم نصیبان را ____ بدان خروج نمودم به بن زیاد دغا   هزارو نهصد و پنجاه لشگرم همراه  همین دم است چه بسا تیغها علم علم گردد  نهال قد جوانان قلم قلم گردد  گذارم به سر خود ابلغ نشان  بگیرم به کف تیغ آتش فشان  بیا ای سپر همچو ابر گران  به کتفم نما جای تو در این زمان  شما یاورانم به صوت جلی   کشید از جگر نعره یا علی ____کوفیان بی وفا بی همیت مردم رفتید مسلم را غریب و تنها گذاشتید   بی همیت مگر من مهمان شما نبودم  ____  دریغا اندر این سامان کسی نیست   به غیر از اشک چشمانم کسی نیست  به جز منبر به جز مسجد خدایا  به غیر از سینه سوزان کسی نیست  ___ سحر گه سی هزارم بود و همراه  عجب بی یاورم الله اکبر ____ بیچاره ماندم ای خدا  وای ای وای ای وای   آواره ماندم ای خدا  ماندم غریب و بی نوا  خدا برس به داد من ___ عزیزان بابا  ای قمریان نو رسم  بابا جان بابا  ای طفلهای بی کسم بابا جان بابا  بهر شما دلواپسم   خدا برس به داد من ___ (دوطفلان) چرا بابا ز دیده اشکباری  غریب و بی کس و بی غمگساری  چرا گردیده احوالت پریشان  بگو از مهر درد دل به طفلان ____ بابا چرا بابا نگریم در غریبی  گرفتارم به درد بی نصیبی  به جان من مزنید آتش غم هجران  یتیمی هست شما را نصیب در دوران  طلب کنید بر من شریح قاضی را  رفیق روز و شب و سالهای ماضی را ___ خدایا ما غریبیم ما غریبیم  در این غربت ز مادر بی نصیبیم  بیا یکدم شریح ای نیک و فرجام به نزد باب ما آن زار ناکام ____ (شریح) السلام ای قبله اهل یقین  یا مسلم  السلام ای نایب سلطان دین  آقا جانم چیست خدمت با شریح ای با وفا  از چه رو احظار فرموده ای ما را ___ ای شریح پیش بیا پیش بیا  نزد این زار جگر ریش بیا  اندر این شهر غریبم چه غریب  درد من را تو طبیبی تو طبیب  کودکانم بسپارم به تو من  کن روانه به سوی شهر و وطن  اما شریح ترا به خدا گر شدم کشته من از قوم تبه  خبر از مرگ به ایشان تو مده ___ مخور غم بهر طفلان جگر ریش  اگر بیگانه هستم بهتر از خویش  به طفلانت محبت می نمایم  بر ایشان باب غمخواری گشایم ____ شریحا پیش پیشم شو روانه  ببر این کودکانم سوی خانه ____ عزیزان دل بابا محمد ابراهیم  شریح بگذار عزیزانم بیایند  دوباره باب و را دیدن نمایند ___ بیایید و تا هست فرصت مرا  زنم شانه به گیسوان شما   ____ بابا محمد مکن کج تو گردن پدر  هنوز هست و بابا به بالای سر ___ بابا گرفتید و بابا چرا دامنم   امید دل بابا  برای شماها به رنج و غمم ____  شریح شریحا پیش پیشم شو روانه  ببر این کودکانم سوی خانه ___ روان گردید و ای آقا زاده گانم  به سوی خانه ای روح روانم ____ کجا رو آورم یاران غریبم  غریبم ای مسلمانان غریبم  شده مغرب روند مردم به خانه  من بی کس ندارم آشیانه  بنال ای سینه پر درد مسلم  بنال ای چهره پر گرد مسلم ___ الا ای صاحب خانه خدارا  ای صاحب خانه غریبم آشنایی ندارم  بده منزل من بی آشنا را  بده یک منزلی امشب تو بر من  چو فردا صبح گردد می روم  من ____ خداوندا دلم از غم سر آمد  صدا از صاحب خانه نیامد ___نشینم پای این دیوار گریم  برای غربت خود زار و گریم  ___ (طوعه) یارب این شور چه شوریست به بازار امشب  شهر آشوب و پر از فتنه و آزار امشب  هر طرف می نگرم  جارچیان جار زنند  که ببندید ره چاره به ناچار امشب __ ندانم کیست و اندر پشت دیوار  که آه و ناله اش باشد شرر بار   روم بینم که باشد با شراره   خدا زده بر قلب من از غم شراره ____ (مسلم) صاحب خانه می نداری گوش   صاحب خانه رفت از من هوش ___ آقا تو کیستی که چنین زار و زار گریانی   تو کیستی که چنین واله و حیرانی  ستادن تو در اینجا صلاح نیست روان شو   ولایت است پر آشوب رو به خانه نهان شو ____ (مصرع طوعه و مسلم)چرا ای مرد محزون و فکاری   غریبم بی کسم بی یار و آری   مگر گردیده ای بی یار و یاور  غریبم بی کسم بی یار و مضطر   مگر هستی غریب ای بی نصیبم   بلی هستم غریب ای بی طبیبم   برو ای مرد محزون سوی خانه   ندارم خانه ای ای بی قرینه   نمی بینی مگر این شهر و جنگ است   مادر میهمانم به شما راه به جایی نبرم   یک نفر نیست کند رحم به چشمان ترم   از وطن دورم و از اهل وطن گشتم دور   می برم آرزوی اهل و عیالم در گور ___ چه مرغ سوخته پر میل آشیانه نداری   ستاده ای متحیر مگر تو خانه نداری   عجب ز روی تو پیداست از بزرگانی   به من بگو که ز نسل کدام شاهانی _____ سرم سامان ندارد ای ضعیفه  غمم پایان ندارد ای ضعیفه   منم مسلم که فرزند عقیلم  به دام حیله کوفی ذلیلم __ آقای من غلط کردم ترا نشناختم من  که دین را بهر دنیا باختم من   به قربان تو و مهر و وفایت   درون خانه آی قربان نامت ____ مه علیا جناب ای طوعه کرده ای بس ثواب ای طوعه  اندر این دل شب اگر که بتوانی  ده به من کاغذ و قلمدانی ___