لشگر مکث بر خویشتن مپسندید  چست و چالاک بازویش بندید ___ ایا گروه که هستی دشمن مسلم   زنید آتش سوزنده بر تن مسلم __  مسوز آتش تو جسم نازنینم  که من نسل امیر المومنینم ___  من نایب شاهم ای مردم کوفه  بی پشت و پناهم ای مردم کوفه  زاده عقیلم من  از که ره ذلیلم من  ای مردم کوفه ___ سیلی مزنیدم با حالت خسته   دست میهمان را هیچ کس نبسته  زاده عقیلم من  از که ره ذلیلم من  ای مردم کوفه ___ لشگر استری آورید بی پالان   تا که مسلم شود سوار بر آن ___ اندر غریبی بی کس و زارشدم  خوار یا حسین   در دست کوفیان شدم زار شدم خوار یا حسین   وای عجب دامی فتادم وای خدایا رس به دادم  ___ بر استر عریان شدم سواره  حسین جان حسین جان  جلو لشگر عقب ساز و نقاره  حسین جان حسین جان  وای عجب دامی فتادم  وای خدایا رس به دادم ___ نه نامه ای دارم نویسم برایت   نه قاصدی دارم فرستم برایت  آقا یا حسین وای عجب دامی فتادم  وای خدایا رس به دادم ___ مسلم ای بسته گروه ضلام   خم به تعظیم بر عبید سلام __ زین سلامش مدار تسکینم   که سلامی در او نمی بینم   گر رود رأس من به نوک سنین   به سلامت سر امام حسین ___  (مصرع عبیدالله و حضرت مسلم ) ای مسلم دلخسته در این شهر چه غوغاست   هر فتنه که بر پاست ز بیداد تو بر پاست   از مردم بیچاره این شهر چه خواهی   دانند خلایق که مرا نیست گناهی  گر حق به تو می بود خدا سوی تو می بود   مسلم به خدا با همه ظلم رضا بود   از راه تکبر نرساندی تو سلامی   مسلم نکند بیعت هر نسل زنایی   از جنگ بکش دست بکن بیعت ما را   لب فرو بند ایا کافر مردود دغا   سازم شکمت پاره مگو بیهوده با من   قربان حسین ابن علی جان و سر من   __ گذشتم از سر تقصیر تو مباش ملول  اما به شرط آنکه کنی بیعت یزید قبول ___ زنا زاده ای شد نایب آزاده ای   زنا زاده ایی تو جفا زاده ای  بگیر تیغ ز دستم ایا جفازاده   همین دم است جهنم برایت آماده ____ ببر جلاد او را بر سر دارالعماره   بزن جسم شریفش بر قناره ____ به سوی دار روان شو مسلم تو از بیداد   نگفتمت که درشتی مکن به ابن زیاد __ بیا ای ابن سعد بی مروت  بیا ظالم به تو دارم وصیت  به کوفه هفت و درهم قرض دارم   بجز این اسلحه چیزی ندارم   کله خود و سپر زنجیر بفروش   ادا کن قرض من دینم تو میکوش   دگر بر گردنت دارم فریضه   نویسی بر حسینم یک عریضه   حسین آقا میا کوفه امان است   میا کوفه علی اکبر جوان است   میا کوفه کسی آبت نخواهد داد   به غیر تیغ جوابت کسی نخواهد داد   حسین آقا به من میکن نظاره   مرا بردن سر دارالعماره ___ السلام علیک یا اباعبدالله  السلام علیک یبن رسول الله   میا کوفه حسین آقا امان است  میا کوفه که قاسم نوجوان است   میا کوفه که زینب زار و گردد  اسیر کوچه و بازار گردد  نباشد بیش از این دیگر مجالم   حلالم کن حلالم کن حلالم   روم ز شوق کنون جانب رسول الله    أقول و أشهد و أن لا اله الا الله